Årsmøte i Sortland Orienteringslag gikk av stabelen 24. januar 2017, med hele 12 medlemmer til stede.

Alle vanlige årsmøtesaker, som årsmelding, regnskap, budsjett og valg av nytt styre, ble behandlet. Vi takker Veronica og det utgående styret for innsatsen, og ønsker det nye styret med Knut i spissen lykke til.

Ut over de mer formelle årsmøtesakene så ble også ambisjonene for den videre utviklingen av klubben diskutert. Uten å gjengi hele diskusjonen her, så ble det pekt på at antallet medlemmer i klubben er lavt sammenlignet med det totale antallet deltakere på treningsløp og turorientering. Det er mange som kun deltar en eller et fåtall ganger på tirsdagsløp. Det nye styret har signalisert at det skal jobbes mot en målsetning om å ta bedre vare på nybegynnere og barn som kommer på våre arrangementer – for å styrke samholdet, læring og dermed også klubben på lengre sikt.

Til det neste årsmøtet må vi bake enda mer kake.

Årsmeldingen for 2016 kan leses her.

Referat fra årsmøtet blir publisert her når det er klart.