Klubben har fått pålegg fra idrettsforbundet/Norsk orientering om å innføre elektronisk medlemsregister. Klubben har valgt å benytte Min idrett til dette formålet.

For eksisterende/tidligere medlemmer skal ikke dette medføre andre endringer enn at det blir sendt ut giro for innbetaling av kontingent på epost (i motsetning til innbetaling til konto tidligere år). Nye medlemmer bes registrere seg på Min idrett, og deretter søke opp Sortland OL for innmelding.

Ta kontakt på Facebook-gruppen eller med Knut-Werner dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med Min idrett.

Se også brukerveiledningen som Min Idrett har laget.