Sortland orienteringslag har fått nettside! Siden er ikke ferdig, og det mangler innhold på flere av sidene – men styret jobber for at dette skal komme på plass innen sesongstart.

Ambisjonen er at nettsiden skal ha all informasjon som nye og eksisterende medlemmer måtte trenge om Sortland oritenteringslag og våre arrangementer.

Facebook-gruppen fungerer glimrende til direkte kontakt mellom medlemmene og tillitsvalgte, men Facebook-gruppen har sine begrensninger når det gjelder å finne frem til «statisk» informasjon og for eksempel gamle saker/arkiv. Vi vil derfor forsøke å legge nytt innhold (for eksempel resultater) på nettsidene først, og så eventuelt legge en notis på Facebook-gruppen om nytt innhold på nettsiden. Vi oppfordrer fortsatt medlemmene til å bruke Facebook-gruppen aktivt. Nettsiden skal være et supplement.

Gi gjerne tilbakemeldinger om hva du savner, eventuelt hva du synes er bra så langt – og gjør det gjerne på Facebook-gruppen! 🙂