Vi håper alle har hatt fine turer og naturopplevelser på vandring etter poster i skog og mark i sommer.

De til sammen 40 postene som hang ute i år var fordelt på kartene Sortland, Bødalen, Elvenesdalen, Hornet og Blokken.

Vi oppnådde omtrent lik deltagelse i form av salg og innleverte kort som fjoråret. Vi har fått 45 innleverte kort i år mot 40 i 2016.

I år ble det gjort et forsøk på å kunne tilby turorientering fra turorientering.no. Dette vil videreutvikles til neste år, og målet er da at man kan både kjøpe og laste ned kart direkte på datamaskin eller mobile enheter for de som ønsker dette i stedet for ordinære tur-o konvolutter.

Mange meldte om savnede bokstaver på klippekort/kart og lurte på hvordan man skulle få betalt for Tur-O konvolutten.

Bokstavkoden tenkes å bli brukt for de som ønsker å registrere poster på turorientering.no eller mobilapp, men det må lages et nummersystem slik at man kan kontrollsjekke i felt på at man er kommet på riktig sted. Betaling skal også bli enklere til neste sesong.

sesongavslutningen trekker vi to gavekort à 500kr for Tur-O blant de som møter og  har levert kort i år.

Vi sees!

Jørn Inge Aasen, Tur-O ansvarlig