Årsmøte for 2018 arrangeres tirsdag den 6. februar klokken 18.00 på Kommunehus 2, møterom 1.

Saksliste og årsberetning kan leses i vedlagt fil.

Vel møtt!

1. Årsmelding SOL 2017