Nordlaks er et stort og viktig selskap i regionen vår, og vi er stolte over at Nordlaks ønsker å bidra til det frivillige arbeidet og tilbudet som Sortland Orienteringslag har for innbyggerne i Sortland og omegn.

Orientering er en idrett som først og fremst handler om å ta i bruk naturen, finne glede i å være ute og i det sosiale fellesskapet i klubben. Orientering er en idrett som stiller lave krav til utstyr, og o-laget låner ut det spesifikke utstyre (kart og kompass) som man trenger for å delta. Vi ønsker at o-sporten skal være et sosialt utjevnende tilbud, og deltakelse skal ikke være avhengig av foreldrenes lommebok. Vår arena er naturen.

Gjennom å bidra til Sortland Orienteringslag sitt arbeid viser Nordlaks at de er sitt samfunnsansvar bevisst, og at de ønsker å identifisere seg med verdiene i Sortland O-lag og i det frivillige kultur- og idrettslivet i regionen. Det er vi stolte av!

Sponsorstøtten vil i henhold til årsmøtets vedtak i all hovedsak settes til side for neste års store stolpejakt-prosjekt. Mer informasjon om prosjektet kommer etter 2018-sesongen.

Takk Nordlaks!

Om Nordlaks

Nordlaks er et familieeid havbruksselskap som er hjemmehørende i Hadsel og Vesterålen. Det jobber over 400 mennesker i Nordlaks, og alle kjenner vi noen som enten jobber der eller som leverer varer og tjenester til selskapet.

Nordlaks gjør det meste innen havbruksnæringen; de produserer settefisk (smolt), driver eget brønnbåtrederi, de driver oppdrett av laks og ørret i sjø og har eget slakteri og videreforedlingsfabrikk der de produserer butikklare produkter. Ta en titt på selskapets hjemmesider eller Facebooksider om du vil bli mer kjent med Nordlaks.