St-ol

Det planlegges ei samling med orienteringsaktiviteter med overnatting i samarbeid med Sortland Orienteringslag. Dette vil foregå på Ørnheihytta
lørdag 28. september til søndag 29. september.

Deltakelse er gratis, og o-laget vil stå for alle måltider. Vi planlegger å starte å gå sammen fra ski-parkeringa i Lekangdalen lørdag kl 12.00. Nødvendig utstyr planlegges organisert som felles transport opp til hytta.

Det planlegges ulike aktiviteter på vei opp til og omkring hytta lørdag ettermiddag og tidlig kveld. Søndag blir det felles vandring tilbake til Lekangdalen for deltakelse på o-løp med fellesstart der kl 12.00.

Påmelding på epost til jens.olav.hessen@trollfjord.no

Velkommen til overnattingstur med Stokmarknes Orienteringslag

http://st-ol.no/index.php/2019/08/22/rekruttsamling-ornheihytta-28-29-sept/