Orienteringssesongen 2020

Orienteringssesongen vil snart være i gang, selv om utgangspunktet er litt annerledes enn i tidligere års sesonger. Koronapandemien og en usedvanlig lang vinter har først til en litt forsinket oppstart.

Tirsdagstreninger
Fra tirsdag 26. mai er vi imidlertid i gang med treningsløp på tirsdager. Planen før sommerferien er som følger:

  • Tirsdag 26. mai (Skolekvartalet)
  • Tirsdag 2. juni (skolekvartalet)
  • Tirsdag 9. juni (sted bestemmes senere)
  • Tirsdag 16. juni (sted bestemmes senere)

Treningsløpene vil bli gjennomført som «USYNLIG ORIENTERING» hvor det bli lagt opp til en veldig barnevennlig løype og en løype til de som har prøvd litt orientering fra før av. Informasjon om hvordan dette gjennomføres finner du her , og i tillegg får du mer informasjon ved start. Viktig å få lastet ned appen og ordnet seg en bruker før du kommer til start, så spares det både tid og megabytes. 🙂

Turorientering
I tillegg til tirsdagsløpene starter vi opp med turorientering fra månedsskiftet mai-juni.
Til å begynne med legger vi ut tre enkle løyper på det nye Sortlandskartet som begynner å ta form.
Disse løypene er velegnet for alle, og kan gjennomføres selv om det er snø i marka. De øvrige postene i årets turorientering vil bli tilgjengelige etter hvert som snøen smelter unna.
Til forskjell fra tidligere år vil det ikke være klippetenger på postene i år, men kun en kode som den enkelte må notere.

Nytt av året er at våre turorienteringsposter er knyttet opp i hjemmesiden turorientering.no
Ved å registrere seg der vil du få tilgang til alle våre kart og turorienteringsposter. Du kan du finne nyttig informasjon om turorientering, og hvordan du bruker hjemmesiden. Etter hvert som deltakere registrerer postene de har tatt vil det være mulig å følge med på hvordan den enkelte ligger an i årets postjakt.

Turorienteringskonvolutter vil også etter hvert bli tilgjengelig hos Intersport og Sport 1, så snart som alle områdene er klare.
Ønsker du en tidlig start må du imidlertid bruke hjemmesiden.

Koronavettregler for SOL

Generelt:
– Delta kun hvis du er helt frisk, er uten symptomer på luftveisinfeksjon og ikke er i karantene eller isolasjon! Dra hjem om du blir syk.
– Hold avstandsregelen på minst 1 meter til alle som ikke er i samme husstand før, under og etter løpet.
– Ha god håndhygiene og evt. hoste i armkroken og nyse i papir.

Ta med:
– Drikkeflaske
– Vann til evt. håndvask
– Egen brikke (de som har)

Før start:
– Ved påmelding vent på tur og følg evt. instrukser fra arrangør.
– Ikke bli stående ved posten etter at du har funnet den. Hvis du trenger en tenkepause så trekk noen meter unna før du planlegger neste strekk.

I mål:
– Husk at en ikke skal stå tett sammen etter løpet og diskutere kart og veivalg.
– Ta med kart, eiendeler og søppel hjem.