Til alle gamle og nye turorienterere på Sortland

Nå er årets turorientering klar, og konvolutter er lagt ut på sportsbutikkene i sentrum. Som tidligere år gir kjøp av en tur-O konvolutt også medlemskap i klubben for inneværende år. Vi er svært glade for all den støtte vi får. 
Det ligger fremdeles mye snø i marka, og i noen av områdene kan en med fordel vente en uke eller to før en legger ut på postjakt. Disse er: – Kleiva- Bødalen og deler av Evassåsen og Rånabekken. Det ligger også mye snø i skogen  under Rundhumpen. 

I år har vi benyttet terreng navn på kartene, som kanskje ikke er like kjent av alle. Navnene har vi hentet fra Statens kartverks oversikt. Oversiktskartet som ligger i tur-O konvolutten forklarer hvor det er, om du skulle være i tvil. 

NYTT AV ÅRET er tre «Grønne turer» (poster for alle, uansett funksjonsevne) på det nye Sortlandskartet vi jobber med. Disse er ikke inne på kontrollkortet, men vil etterhvert kunne registreres på portalen  https://turorientering.no/info/turo/Målet vårt er at vi i 2021 får registrert alle postene her. Det gir en rekke muligheter vi ikke har hatt tidligere. Jeg anbefaler alle å ta en kikk på nettsiden, og gjøre seg kjent med innholdet. 

Ha en riktig fin turorienteringssommer!

Knut Werner-Hagen
Leder SOL