Onsdag 29.mars kl 18.00, kulturfabrikkens cafe

Godkjenning av revidert regnskap 2022