Sortland orienteringslag

Vilt, vakkert og rått! Det er orientering.

Medlemskap

Meld deg inn i Sortland orienteringslag! Vi ønsker at flere skal få ta del i den fantastiske idretten orientering. Med et medlemskap i orienteringslaget er du med å bidra til utvikling av det flotte miljøet vi har.

Deltakelse på treninger forutsetter innmelding og innbetalt medlemskontingent i Sortland Orienteringslag. Vi oppfordrer sterkt alle som deltar på våre tirsdagsløp om å melde seg inn i klubben. Etter innmelding er det gratis deltakelse på alle orienteringsløp i regi av Sortland orienteringslag, samt på Stokmarknes orienteringslag sine arrangementer. Medlemmer får også én gratis deltakelse i turorientering.

Medlemskontingenten for 2017 er kroner 200,- per person. Kontingenten for familiemedlemskap er satt til kroner 400,-.

Innmelding

Klubben har fra 2017 fått krav om å ta i bruk elektronisk medlemsregister, og har valgt å ta i bruk Norges idrettsforbund sitt system Min idrett. Vi håper at alle som deltar på våre arrangementer, også Turorientering, vil registrere seg på Min idrett – søke opp «Sortland OL» og melde seg inn i klubben.

Tidligere medlemmer blir overført til det elektroniske medlemsregisteret, mens nye medlemmer må melde seg inn i klubben via «Min idrett». Medlemskontingent blir fakturert fra Min idrett. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer.

Sortland orienteringslag
Postboks 382
8401 SORTLAND

sortlandorientering@gmail.com
Bankkonto: 4570 08 02438