Sortland orienteringslag

Vilt, vakkert og rått! Det er orientering.

Medlemskap

Meld deg inn i Sortland orienteringslag! Vi ønsker at flere skal få ta del i den fantastiske idretten orientering. Med et medlemskap i orienteringslaget er du med å bidra til utvikling av det flotte miljøet vi har.

Deltakelse på treninger forutsetter innmelding og innbetalt medlemskontingent i Sortland Orienteringslag. Vi oppfordrer sterkt alle som deltar på våre tirsdagsløp om å melde seg inn i klubben. Etter innmelding er det gratis deltakelse på alle orienteringsløp i regi av Sortland orienteringslag, samt på Stokmarknes orienteringslag sine arrangementer. Medlemmer får også én gratis deltakelse i turorientering.

Medlemskontingenten for 2021 er kroner 200,- per person. Kontingenten for familiemedlemskap er satt til kroner 400,-.

Innmelding

Klubben har fra 2017 fått krav om å ta i bruk elektronisk medlemsregister, og har valgt å ta i bruk Norges idrettsforbund sitt system Min idrett. Vi håper at alle som deltar på våre arrangementer, også Turorientering, vil registrere seg på Min idrett – søke opp «Sortland OL» og melde seg inn i klubben.

Medlemskontingent blir fakturert (per epost) fra Min idrett. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer.

Manuell oppføring i vårt medlemsregister

De som ønsker at Sortland orienteringslag manuelt registrerer deg som medlem i vårt medlemsregister (Min Idrett) kan bruke kontaktskjemaet under. Ved å fylle ut skjemaet sendes det en epost med opplysningene som du oppgir til vår medlemsansvarlige (styremedlem). Medlemsansvarlig tar så kontakt på epost for å bekrefte innmeldingen og for å hente inn nødvendige opplysninger (navn, fødselsdato på medlemmet). Etter registrering i Min Idrett vil medlemmet selv kunne administrere sine opplysninger, inkludert familiemedlemmers opplysninger, ved å logge på Min Idrett.

*Samtykke

  • Det gis samtykke til at Sortland orienteringslag (Postboks 382
    8401 SORTLAND) ved medlemsansvarlig Sandra Busa tar imot opplysningene gitt i kontaktskjema for å foreta en manuell oppføring i Sortland orienteringslag sitt medlemsystem (NIF) Min Idrett.
  • Opplysningene som registreres i kontaktskjemaet tas imot på epost, og lagres her kun så lenge det er nødvendig for å foreta den manuelle oppføringen i medlemsregistret. Medlemsansvarlig vil maksimalt lagre opplysningene på epost i 14 dager. Medlemsansvarlig vil tilstrebe å gi medlemmet beskjed dersom opplysningene slettes før manuell innmelding har funnet sted. E-postkorrespondansen slettes etter at opplysningene er overført til Min Idrett, og medlemmet kan heretter administrere, slette eller oppdatere opplysningene gjennom innlogging i Min Idrett.
  • Det er frivillig å sende opplysningene via kontaktskjema. Alternativt kan medlemmet selv registrere medlemskapet på Min Idrett.
  • Medlemmet kan når som helst trekke samtykket tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med medlemsansvarlig, som vil slette opplysningene og avbryte manuell innmelding i medlemsregister.
  • Sortland orienteringslag følger Norges Idrettsforbund sin norm for håndtering av personopplysninger.

Sortland orienteringslag
Postboks 382
8401 SORTLAND

sortlandorientering@gmail.com