Sortland orienteringslag

Vilt, vakkert og rått! Det er orientering.

Politiattest

Last ned «bekreftelse på formål med politiattest» for Sortland OL.

Klubben krever at alle styremedlemmer, trenere, oppmenn og de som fra klubbens side er med på aktivitet for barn og ungdom kan fremvise godkjent politiattest.

Informasjon om politiattest finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

Søknad om politiattest gjøres elektronisk.  Ved den elektroniske søknaden skal det legges ved en bekreftelse på formål. Dette er en bekreftelse fra Sortland Orienteringslag på at det kreves en politiattest. Skriv ut og fyll ut vedlagte dokument med navn , fødselsnummer og stillingsbeskrivelse (her kan det stå « verv frivillig organisasjon»).

Legg med utfylt skjema i den elektroniske søknaden, det er ca 4 ukers behandlingstid. Gå til søknaden på politiet sine nettsider.

Attest skal fremvises for klubbens leder før oppstart av aktiviteter.