Sortland orienteringslag

Vilt, vakkert og rått! Det er orientering.

Turorientering

Sortland orienteringslag tilbyr turorientering i tillegg til tirsdagsløp og treninger. Sommeren 2020 er det utplassert til sammen 40 poster på 8 forskjellige kart, i ulike områder rundt Sortland. Turorientering gir søndagsturen en ekstra og morsomt vri for hele familien!

På hver post er det trykt en turkode som noteres på kontrollkortet.

Vanskelighetsgraden på plassering av postene i terrenget vil variere litt. Postene er samlet i «klynger» på fem poster – slik at de fem postene blir et naturlig mål for en tur.

Postene henger ute hele sommersesongen, i perioden 30. mai til 2. oktober, slik at du selv kan bestemme når og hvor du vil dra på tur.

For å finne postene benyttes kartene i tillegg til postbeskrivelsen som står på kontrollkortet. Postene vil befinne seg innenfor den røde ringen som er tegnet på kartet. Bruk av kompass vil være en fordel, men ikke en nødvendighet for å finne postene i terrenget.

Salgssteder Tur-O konvolutt: Sport1 og på våre ukentlige tirsdagsløp (fra 30.mai)

www.turorientering.no brukes for å registrere turkodene på postene etter endt tur. Man kan i tillegg velge å benytte kontrollkortet som følger med Tur-O konvolutten. Mer informasjon ligger i Tur-O konvolutten.

Turorienterings-postene i 2020-sesongen er plassert i følgende områder:
1. Rånabekken
2. Evassåsen
3. Skibua
4. Rundhumpen
5. Storliheia
6. Bødalen
7. Kleiva
8. Blokken

Nytt av året er også noen grønne enklere turer rundt Sortland sentrum
9. Lamarka
10. Blåbyhallen
11. Skolekvartalet

Postene henger ute i perioden 30. mai – 02. oktober.